Home / اجتماعی / اهدای شرمنامه به ریس جمهور و ریس اجراییه کشور

اهدای شرمنامه به ریس جمهور و ریس اجراییه کشور

کابل – پیشگو

گزارش « سید راشد کاشفی

باشندهٔ گان غرب کابل  شرم نامهٔ ای را برای حکومت وحدت ملی اهدا نمودن.

شماری از فعالان جامعه مدنی و باشندهٔ گان ناحیه‌های سیزدهم و هژدهم در غرب شهر کابل، عصر دیروز، در یک حرکت اعتراضی رهبران حکومت وحدت ملی را به وعدهٔ خلافی و بی‌توجهی متهم نموده به آنان شرم‌نامهٔ ای را اهدا نمودن.

در متن این شرم‌نامه آمده است:” که تشکر و سپاسگزاری می‌کنیم از حکومت وحدت ملی که با سرازیر شدن صدها میلیارد دالر کمک‌های جامعه جهانی برای افغانستان تاهنوز مردم غرب کابل از حقوق شهروندی درست برخوردار نیستند با وجودیکه این مردم همیشه حامی حکومت و پروسه‌های مردم سالاری بوده و با پرداخت نمودن مالیات و دیگر تکس‌های مالیاتی حکومت را حمایت نموده اند اما همیشه این مردم مورد بی‌توجهی حکومت قرار گرفته اند.

با کمال تاسف که حکومت با این مردم همیشه برخورد دوگانه و تبعیض آمیز داشته از حذف جنرال‌های ما گرفته تا وزیران ما از بدنه حکومت. این شرمنامه از سوی باشندهٔ گان غرب کابل و ناحیه سیزدهم  و هژدهم برای حکومت بی‌کفایت اهدا می‌گردد.”

باشندهٔ گان غرب کابل می‌گویند،که در دوران حکومت وحدت ملی هیچ پروژهٔ ای خدماتی و زیربنایی درغرب کابل تطبیق و عملی نشده است.
این معترضان با کاگل کردن سرک پل خشک الی قلعه قاضی شهرداری کابل را نیز به دروغ گویی متهم کرده افزودن، که این سرک در سال ۲۰۰۹ میلادی جغل اندازی شده بود، اما بخاطر غیرمعیاری بودن با تکمیل نکردن یک سال از  بین رفت

شریف وطندوست یک تن از فعالین مدنی گفت:” با کاگل نمودن این سرک می‌خواهیم توجه حکومت وحدت ملی را جلب نموده و مشکلات خویش را به گوش رهبران حکومت وحدت ملی برسانیم.

About Peshgo News

Check Also

تمنا جهش خبرنگار بین المللی افغان در اروپا شد

تمنا جهش که دو سال قبل از سقوط حکومت افغانستان بدست گروه طالبان، به هدف …