پنج‌شنبه , سپتامبر 21 2023
enfa
Breaking News
Home / اجتماعی / لت و کوب خبرنگاران از سوی پولیس در جریان تهیه گزارش در کابل

لت و کوب خبرنگاران از سوی پولیس در جریان تهیه گزارش در کابل

کابل – پیشگو

 برخی از خبرنگارانی که برای پوشش خبری از جریان یورش پولیس بر مکتب آریانا افغان ترک رفته بودند از سوی معاون امنیتی فرماندهی پولیس کابل مورد لت و کوب قرار گرفتند .

صبح امروز زمانیکه نیروهای امنیتی مکتب آریانا افغان ترک را در محاصره خود در آوردند و میخواستند که کنترول اداره این مکتب را از بنیاد مکاتب افغان ترک به بنیاد وقف معارف ترکیه برگرداند با موانع جدی والدین شاگردان این مکتب و دانش آمورزان برخوردند که ناگهان پولیس از موتر های آب پاش کار گرفته و با زور و خشونت وارد تعمیر این مکتب شدند .

در همین حال خبرنگارانی تلویزیون های آریانا نیوز و طلوع نیوز و همچنان خبرنگار تلویزیون شمشاد زمانیکه میخواستند از این جریان تصویر بگیرند که با ممانعت و برخورد زشت محافظین معاون امنیتی پولیس کابل برخوردند و حتی مورد لت و کوب نیز قرار گرفتند .

نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان به تقبیع از این عمل پولیس انتقاد نموده و از وزارت امور داخله خواسته است تا هرچه زودتر موضوع خسونت علیه خبرنگاران را روشن ساخته و از بعد از برسی های تمام و با درنظرداشت تمامی جوانب نتیجه آنرا همگانی سازند زیرا خشونت در برابر خبرنگاران هیچگونه جنبه قانونی نداشته و هیچ کسی حق ندارد تا در برابر خبرنگاران از خشونت کار بگیرند .

نوریه نزهت نادری سخنگوی وزارت معارف افغانستان در یک نوار صوتی میگوید امروز روند انتقال مدیریت مکاتب افغان ترک بصورت مسالمت آمیز صورت گرفت و تعدادی از افرادی که مخالف انتقال این روند بودند نیز قناعت داده شده اندو در حال حاضر مدیریت مکاتب معارف بر اساس تفاهمنامه ای که میان وزارت معارف افغانستان و بنیاد معارف ترکیه در سال ۱۳۹۶ به امضا رسیده بود این یک پروسه کاملا مسالمت آمیز است که وزارت معارف ترکیه و بنیاد معارف ترکیه وعده سپرده است پس از انتقال مکمل این مکاتب به بنیاد معارف ترکیه تا ده سال دیگر بیشتر از ۲۰ ملیون دالر را سرمایه گزارش نمایند تا در بخش آموزش سهولت های بیشتری به این مکاتب صورت خواهد گرفت .

اما تصاویری و نوار های تصویری که به دست ما رسیده است نشان میدهد که در هنگام انتقال مدیریت این مکاتب پولیس از خشونت کار گرفته و بزور و جبر وارد ساختمان این مکاتب شدند

وزارت امور داخله تا کنون در مورد این خشونت های پولیس چیزی نگفته است .

About Peshgo News

Check Also

افغانستان کشتارگاه نظامیان پیشین با حمایت ملیون دالری امریکا

صدها نظامی دولت پیشین در دو سال گذشته از سوی ترورستان طالبان دستگیر، شکنجه و …