جمعه , سپتامبر 22 2023
enfa
Breaking News
Home / اجتماعی / درد سر ساز شدنِ امتحان نهایی دانش‌جویان دانشکده طبی

درد سر ساز شدنِ امتحان نهایی دانش‌جویان دانشکده طبی

کابل – پیشگو

گزارش: دینا حمدی

بر اساس گزارش هایی گفته میشود که قرار است شورای طبی افغانستان امتحان نهایی یا Exit Exam را برای دانشجویان دانشکده‌های طب معالجوی و طب دندان براه بی‌اندازد تا باشد که دانشجویان بر اساس استعداد و توانایی‌های واقعی خود مدرک دریافت کنند که این اقدام شورا یک سلسله حساسیت‌ها و خوشبینی‌های‌را در پی داشته است.

یکی از دانشجویان دانشکده طبی به خبرگزاری پیشگو میگوید که این امتحان برای تثبیت سویه دانشجویان نیاز اساسی میباشد، اما شماری از دانشجویان دانشگاه‌های خصوصی و دولتی در خصوص این امتحان میگویند که گرفتن امتحان نهایی یک جفای بزرگ در حق دانشجویان است چون همین که آنان از میان هزاران متقاضی به این دانشکده راه پیدا کرده اند خودش نشان دهنده استعداد آنها است.

دانش‌جویان دانشکده طبی کابل میگویند که آنان از امتحان هراس ندارند و مشکل آنان رفتارهای سلیقه‌ای شورا است، به گفته آنان نسرین اوریا خیل ریس شورای طبی افغانستان این امتحان را به‌شکل دیکتاتورانه بالای آنان تحمیل میکند و بر اساس اطلاعات از هر برگه امتحان ۵۰۰ افغانی اخذ میشود و این پول‌ها از سوی شورای طبی کابل حیف و میل میشود.

در همین حال شورای طبی افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است که این امتحانات برای نهادینه شدن اصلاحات بنیادی اخذ میشود تا این شورا را از بدنامی و سردرگمی و نیز فرار سرمایه ها از کشور به کشورهای همسایه، بخصوص هند و پاکستان جلوگیری نمایند.

با این همه دانشجویان دانش‌کده طب با صدور قطعنامه‌ای خواستار لغو شورای طبی شدند و این شورا را متهم به نقض فرمایشات قانون صحی، قانون تحصیلی و قانون اساسی می‌خوانند.

About Peshgo News

Check Also

افغانستان کشتارگاه نظامیان پیشین با حمایت ملیون دالری امریکا

صدها نظامی دولت پیشین در دو سال گذشته از سوی ترورستان طالبان دستگیر، شکنجه و …