Home / اجتماعی / استخدام یک هزار زن در ادارات دولتی غزنی، در۲ ماه گذشته

استخدام یک هزار زن در ادارات دولتی غزنی، در۲ ماه گذشته

غزنی – پیشگو

گزارش « گلاب الدین امیری

وحیدالله کلیمزی والی غزنی امروز در یک نشست خبری از افزایش حضور زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی این ولایت خبر داده گفت: در دو ماه گذشته حدود هزار کارمند زن در بستهای دایمی و قرار دادی دولتی وبرخی مؤسسات همکار با ادارات دولتی استخدام شده اند.

والی غزنی افزود: از جمله هزار تن خانم ۱۰۳ تن در بستهای رسمی دولتی استخدام شده که از جمله ۷۷ تن بحیث معلم، ۱۴ تن در بستهای چهارم و سوم مدیریتها و آمریتهای مکاتب و ۱۱تن هم دربستهای پنجم و ششم ادارات مختلف استخدام شده اند، ۷۰۰ تن در بستهای معلمی حق الزحمه، یکتن بریاست دارالمعلمین و ۲۰۰ تن در بستهای قرار دادی و مؤسسات همکار در صحت و زراعت استخدام شده اند.

والی غزنی خاطر نشان ساخت که برخورد عاطفی زنان با مراجعین، اجرای به موقع امورات، تعهد شان به وظیفه، مردم و کشور، میتواند روند پیشرف امورات را سرعت بخشیده، میزان رضایت مردم از ارائیه خدمات و اعتماد مردم نسبت به دولت را افزایش دهد و فاصله ملت و دولت را کاهش دهد.

About Peshgo News

Check Also

بازداشت دست گم ۱۰ خبرنگار در جریان اعتراضات در ایران

بازداشت و احضار دستکم ۱۰ خبرنگار طی سه روز اخیر در ایران خبرگزاری پیشگو امروز …