سه‌شنبه , اکتبر 3 2023
enfa
Breaking News
Home / افغانستان / اوج فاجعه زمانی است که خانواده‌ی به گلوله بسته میشوند.

اوج فاجعه زمانی است که خانواده‌ی به گلوله بسته میشوند.

کابل – پیشگو
گزارش: توفیق صدیقی
دوشب پیش ۷ تن از اعضای یک خانواده توسط افرادی که تا هنوز شناسایی نشده اند به شهادت میرسند و دو تن دیگر زخم بر می‌دارند.

بسته گان این خانواده هرچند در مورد وقوع این حمله دقیق نمیدانند، اما میگویند اطراف خانه دیوارهای بلند دارد و تنها موردی که بالای آن شک دارند راه یکی از همسایه های شان که تازه ساخت و ساز تعمیرش را آغاز کرده است که ممکن افراد مسلح از همین راه وارد شده باشند.

فرماندهی پولیس کابل از بازداشت شماری از افراد در پیوند به این رویداد خبر میدهد اما بسته‌گان این خانواده میگوید که این افرادِ بازداشت شده کارگران ساختمانی هستند که دردی از این خانواده را درمان نمیکند

یکی از بسته گان این خانواده از حکومت میخواهد که حتی برای یک روز هم که شده خودشان را در جای این خانواده ها که اعضای شان را از دست میدهند قرار دهند.

این بار نخست نیست که خانواده‌ای در کابل به گلوله بسته میشوند، دو سال پیش نیز یک خانواده با مهمانی که در خانواده میباشد در پنجصد فامیلی شهر کابل از سوی افراد مسلح به شهادت رسیدند.

About Peshgo News

Check Also

درد و اندوه دو دختر های افغانستانی بعد از حاکمیت گروه ترورستی طالبان

این داستان پر درد و علم ناک یکی از هزاران داستانی است که حکایات دختران …