شنبه , دسامبر 2 2023
enfa
Home / اجتماعی / راه پیمایی متقاعدین بخاطر عدم پرداخت حقوق شان

راه پیمایی متقاعدین بخاطر عدم پرداخت حقوق شان

هرات – پیشگو

گزارش: محمد رحیم ملک‌زی

شماری ازمتقاعدین دولت که درمقابل مستوفیت ولایت هرات صف اعتراضی بستند ازدولت خواهان پرداخت معاشات شان هستند.

این متقاعدین دولت را متهم به سهل انگاری کرده وهوشدار میدهند اگردولت معاشات شان را پرداخت نکند دست به اعتراضات گسترده تری خواهند زد.

عبدالصمد یکتن ازدگروالان متقاعد میگوید که 18سال قبل تقاعد شده وسالانه معاش تقاعدی خویش را بدست میآورد اما به گفته وی درسال روان مدت شش ماه میشود که پرداخت معاشش به تاخیر افتاده به گفته وی چندین بار به دولت مراجعه کرده اما پاسخی روشنی نیافته او دولت را دراین بخش به کم کاری وسهل انگاری متهم میکند وی درمورد به خبرگزاری پیشگو گفت “سالهای گذشته معاش ما سروختش الی ختم ماه حمل حمل پرداخت میشد اما اینسال تاهنوز شش برج ازسال مالی گذشته پرداخت نگردیده”

عبدالقادر یکتن دگر ازمتقاعدین دولت نیز دولت را بخصوص خزینه تقاعد مستوفیت هرات را به سهل انگاری متهم میکند وی میگوید که مدت شش ماه میشود که بخاطر بدست آوردن معاش اش به شعبات دولت مراجعه میکند اما دولت صدایش را نمیشنود وحداقل یک جواب قناعت بخش هم دریافت نمیکنیم عبدالقادر میگوید آنچه داریم درکرایه رفت وآمد هزینه میکنیم.

حاجی عبدالقدیر نماینده متقاعدین هرات مرکز کابل را دعدم پرداخت معاشات شان به سهل انگاری متهم کرده میگوید مدت دوماه میشود که مرکز برایشان وعده های امروز وفردا میدهد.

درهمین حال محمد فهیم نورزایی آمرمالی مستوفیت هرات درپاسخ به مشکل پیش آمده به خبرگزاری پیشگو میگوید که به اساس حکم رییس جمهور ریاست خزینه تقاعد ازوزارت کارواموراجتماعی به وزارت مالیه مدغم گردیده اوگفت “این حکم درولایت ازماه حمل قابل اجراء شده ورسما ریاست هزینه تقاعد ازبخش وزارت کار واموراجتماعی به وزارت مالیه انتقال یافته وازماه ثور متقاعدین درمستوفیت هرات رسمیت پیداکرده اند وزارت مالیه درقسمت پرداخت معاشات متقاعدین بودجه کافی دراختیار دارد صرف مشکل موضوع انتقال ومدغم شدن است چون طی مراحل آن زمان گیر بوده”

وی میگوید بخاطر حل مشکل متقاعدین همواره با مرکز در تماس شده اند و مکتوب های پیاپی به مرکز ارسال کرده اند و پاسخی که مرکز برای آنان داده این است تخصیص برای 15ولایت مطالبه گردیده که ولایت هرات نیز شامل آن میباشد.

آقای نورزایی تصریح کرد به اساس تعهد مرکز تاپایان هفته جاری تخصیص ها به هرات میرسد.

به اساس آمار ارایه شده در ولایت هرات حدود سه هزار متقاعد وجود دارد که بیشترین آن متقاعدین نظامیان هستند.

About Peshgo News

Check Also

حزب‌الله و گمانه دسترسی به فناوری هایپرسونیک

این که سخنان دیروز «سیدحسن نصرالله» رهبر حزب‌الله حایز اهمیت بود یا نبود و یا …