چهارشنبه , می 31 2023
enfa
Breaking News
Home / اجتماعی / اول ماه جوزای سال روان پایان کار حکومت وحدت ملی است.

اول ماه جوزای سال روان پایان کار حکومت وحدت ملی است.

کابل – پیشگو

گزارش – توفیق صدیقی

شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در یک نشست خبری که به همین منطور برگزار شده بود تاکید دارند که سر از فردا اول جوزا حکومت وحدت ملی حق اداره کردن این حکومت را ندارد.

محمد یونس قانونی معاون حنیف اتمر نامزد ریاست جمهوری میگوید که که پس از اول جوزا تلاش دارند تا اجماع سیاسی را برای حل بهران در کشور به وجود بیاورند.

 

اول جوزا پایان کار حکومت وحدت ملی است، تلاش ما برای ایجاد اجتماع سیاسی برای حل بهران در کشور است،‌هشدار ما به حکومت این است که از اول جوزا به بعد صلاحیت قانونی ندارد و این بهتر است که کنار بروند، ما گزینه های بعدی را نیز خوب بلد هستیم.

در همین حال نورالحق علومی نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۸ میگوید که حکومت وحدت ملی توانایی برآورده سازی خواست های مردم را ندارد و هر روز وضعیت در این کشور بسوی بحران در حرکت است.

حرف ما نامزدان ریاست جمهوری یک حرف است، شما میدانید که حکومت وحدت ملی در ۵ سال وقتی به مردم خدمت نتوانست در ۶ ماه دیگر نیز کاری کرده نمیتواند، بنأ باید شرافت‌مندانه از سمت های خودشان استعفا نموده و  حکومت را به سرپرستی واگذار نمایند.

در این میان محمد محقق معاون نخست ریاست اجرایی که خود در بدنه این نظام شامل است، کارکردهای این حکومت را مورد انتقاد قرار داده و میگوید که اول جوزا بر اساس قانون اساسی افغانستان ختم حکومت آقای غنی است.

به گفته آقای محقق این حکومت اجازه تصمیم گیری را بجز چند فرد دست نشانده ارگ حتی به معاونین اش نمیدهد.

در این حکومت تصمیم گیری ها به صلاحیت ارگ است، حرف های وجود دارد که گوشت خر و سگ را بالای مردم به فروش میرسانند و اگر همین حکومت ادامه داشته باشد مطمین باشید که گوشت انسان را هم بالای افراد خواهند خورد و این همه از فقر بیشتر در این کشور است.

نامزدان ریاست جمهوری در این نشیت تاکید نمودند که هیچ نهاد حکومتی حق تمدید کار و فعالیت این حکومت را ندارد و نیز به هیچ فردی حق نمیدهند تا پس از اول جوزای سال روان صلاحیت های حکومت را در اختیار خود داشته باشند.

 

About Peshgo News

Check Also

حمید خراسانی، میگن که اکمل امیر کشته شده ولی ما جسدش را ندیدیم

حمید خراسانی فرمانده قطعه بدری گروه ترورستی طالبان که قبلا شهادت اکمل امیر را به …