Home / اجتماعی / ۷۰ هزار دالر آمریکایی خسارات آتش سوزی امروز در مندوی کابل

۷۰ هزار دالر آمریکایی خسارات آتش سوزی امروز در مندوی کابل

کابل – پیشگو

گزارش – توفیق صدیقی

۷۰ هزار دالر آمریکایی خسارات آتش سوزی امروز در مندوی کابل.

دو مغازه لباس و انتیک فروشی در سرای افغان در مندوی کابل آتش گرفت که خسارات مالی به دکان‌داران وارد نمود.

About Peshgo News

Check Also

زمین لرزه در افغانستان ۱۵۳۰ کشته و زخمی برجا گذاشته است!

بنابر گزارشات رسیده از ولایت های خوست و پکتیا تا کنون ۱۵۳۰ تن در نتیجه …