چهارشنبه , اکتبر 4 2023
enfa
Breaking News
Home / افغانستان / جام جهانی ۲۰۱۹ کرکت با چالش باران مواجه است

جام جهانی ۲۰۱۹ کرکت با چالش باران مواجه است

کابل – پیشگو

گزارش « محمد رحیم ملکزی »

جام جهانی ۲۰۱۹ ، ۵۰ اوره کرکت که قراراست درویلزانگلستان برگزار گردد باچالش سخت بارش مواجه خواهدبود،

افغانستان باپشت سرگذاشتن مراحل دشوار ومسابقات سخت توانست به این دور مسابقات راه یابد از آنجاییکه دراروپا بویژه در کشور های  ایرلند، اسکاتلندوانگلند (انگلستان) فصل بارش است بهمین دلیل، مسابقات دوستانه افغانستان که بمنظورآمادگی به جام جهانی قراراست بامیزبانی اسکاتلند برگزار شود، مسابقه نخست آن به دلیل بارش برگزار نگردید ودرمسابقه ی دومی هم ریزش باران پیش بینی گردیده است، ازسوی هم مسابقه پاکستان بااینگلند به دلیل ریزش باران بی نتیجه پایان یافت.

برخی علاقمندان کرکت درجهان بخصوص علاقمندان تیم افغانستان که چارسال منتظر برگزاری این دور مسابقات بودند نگران اند که به دلیل ریزش باران از مسابقات لذت نخواهند بردند، درجام جهانی کرکت۵۰ اوره افغانستان ۹ پیکار رسمی با تیم های قدرتنمد کرکت جهان درپیش دارد وبورد کرکت از آماده گی های لازم دراین راستا خبرمیدهد.

قابل ذکر است که افغانستان و ایرلند دوسال قبل بگونه ازمایشی عضویت دایمی شورای بین المللی کرکت راکسب نمودندکه افغانستان توانست به جام جهانی ۵۰ اوره ۲۰۱۹ راه یابد وقهرمان تورنمت راه یابی این مسابقات شد وایرلند باباخت چند مسابقه ازراه یابی بازماند.

باید گفته شود که دراستانه آغاز این مسابقات بورد کرکت کشور دریک اقدام غیر منتظره اصغر ستانکزی کاپیتان تیم ملی کرکت را برکنار ودرعوض بازیکن جوان وکم تجربه گلبدین نایب را کاپیتان تیم معرفی کرد واین اقدام بورد کرکت باواکنش های تند علاقمندان کرکت مواجه شد، به باور آنها کاپیتان اسبق یک کاپیتان موفق بوده که در دوره چارساله ماموریتش کرکت افغانسنان پله های بزرگ موفقیت را پیمود واگر میبرد دراین دور مسابقات برای افغانستان پیروزیهای زیادی را رقم میزد.

دیده شود کاپیتان جوان دراین مسابقات چگونه پیش میبرد، آیا رضایت علاقمندان کرکت را بر آورده خواهد کرد یاخیر؟ سوالیست که وقت به آن پاسخ خواهد داد.

About Peshgo News

Check Also

طالبان کودک یک زن را در بتن وی کشتند و شوهر وی را لت و کوب نمودند+ ویدیو

در پی جنایات روز افزون افراد مسلح گروه ترورستی طالبان در افغانستان یک تن از …