Home / اجتماعی / مساعدتها به آسیب دیده گان سیلابهای اخیر در ولایت هرات

مساعدتها به آسیب دیده گان سیلابهای اخیر در ولایت هرات

کابل – پیشگو

گزارش – رحیم ملکزی

ریاست مبارزه با حوادث ولایت هرات با در نظرداشت ماموریت و دورنمای ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث طی یک ماه گذشته بیشتر از ۳۸۰۰ خانواده متضرر از سیلابهای اخیر را در هماهنگی و همکاری با نهادها و دفاتر کمکرسان ملی و بین المللی تحت پوشش قرار داده است.

ریاست مبارزه با حوادث ولایت هرات در یک خبرنام ی میگوید: با این خانواده ها که باشندگان نواحی مختلف مرکز شهر هرات و قریجات ولسوالیهای مختلف میباشند مساعدتهای گوناگون از قبیل پول نقد برای غذا، کیتهای فامیلی، مواد غذایی شامل روغن، لوبیا، گوشت، آرد، لپه، نمک، بیسکیت، سرپناه و کیتهای ظروف آشپزخانه، کیتهای صحی، و همچنان غذای گرم طبخ شده دو وقته برای چند روز مساعدت صورت گرفته است.

این مساعدتها در ترکیبهای مختلف با در نظرداشت شدت حادثه، موقعیت و شرایط زمانی صورت گرفته اند که علاوه بر این مسا عدتها، ریاست مبارزه با حوادث به منظور کاهش خطرات سیلابها در نواحی مختلف شهر و قریه جات مختلف در ولسوالیها همچنان کارهای تحکیماتی را نیز انجام داده است.

ریاست مبارزه با حوادث ولایت هرات همچنان در نظر دارد تا در چند روز آینده حدود یکهزار خانواده ی که از کمکها تا اکنون مستفید نشده اند با استفاده از امکانات این اداره و مؤسسات همکار مساعدتهای غذایی را انجام دهد.

About Peshgo News

Check Also

اعتراضات در چین شدت گرفته است

به گزارش خبرگزاری پیشگو، در دو روز گذشته شماری از شهروندان چین به جاده ها …