چهارشنبه , مارس 22 2023
enfa
Breaking News
Home / اجتماعی / مخاطره نویسی خاطرات ۲۱ زن در دوران حاکمیت طالبان

مخاطره نویسی خاطرات ۲۱ زن در دوران حاکمیت طالبان

کابل – پیشگو

گزارش « رحیم ملکزی»

ازکتابی درهرات رونمایی شد که خاطرات تلخ دوران طالبان را یاد آوری میکند .

همزمان باختم لویه جرگه مشورتی صلح درکابل کتابی خاطرات زنان از دوران طالبان درهرات رونمایی شد.

“مخاطره نویسی ” عنوان کتابیست که توسط الهه ساحل گردآوری گردیده ودرآن خاطرات ۲۱ زن هراتی دوران طالبان نگاشته شده است.

همزمان باختم لویه جرگه مشورتی  صلح وچانه زنی های حکومت باطالبان برای برقراری صلح درکشور،  زنی درهرات ازکتابی حاوی خاطرات زنان دوران ازرژیم طالبان رونمایی میکند.

الله ساحل نویسنده این کتاب خبرنگار آزاد در هرات است که درمورد خاطرات زنان ازرژیم طالبان خاطرات زنانی را گردآوری نموده است.

الهه ساحل درمورد انگیزه گردآوری این کتاب میگوید” تلاش ها برای تامین صلح نگرانی ازصلح باطالبان ونادیده گرفتن زنان دراین پروسه وی را وادارساخت تاخاطرات زنان را ازمان حکومت طالبان گردآوری کند.

اومی گوید« خواستم زنان هرات به یاد آورند که درزمان طالبان چه دوران سیاهی را تیرکردیم» الهه باورمند است که این کتاب برای زنان یک تلنگر یادآور وتجربه های تلخ دوران طالبان باشد.

« این کتاب یک تلنگر است تازنان به یاد داشته باشند که در زمان  حاکمیت طالبان چه چیزهای را تجربه کردیم وبازهم به دنبال چه گروهی میرویم، وچه تضمینی وجود دارد که به عقب برنخواهیم گشت؟

خانم ساحل یکی دیگر ازدلایل نوشتن این کتاب را نبود کتاب تاریخی اززبان زنان وباتجربه های زنان به عنوان یک منبع در دسترس زنان قرار داده شود.

شماری ازمصاحبه شوندگان که خاطرات شان را دراین کتاب یاد آورشده اند ازدوران حاکمیت طالبان گذشته های تلخ شان را حکایت نمودند وتاکید برحفظ حقوق شان درگفتگوهای صلح وتامین صلح داشتند.

About Peshgo News

Check Also

حمله گروهی ترورستی بالای مرکز فرماندهی پولیس در کراچی پاکستان!

دقایق قبل شماری از افراد مسلح وارد یک ساختمان در مقابل فرماندهی پولیس در شهر …