جمعه , سپتامبر 22 2023
enfa
Breaking News
Home / اجتماعی / پس از مردان اطفال، بیشترین قربانی حملات در افغانستان

پس از مردان اطفال، بیشترین قربانی حملات در افغانستان

کابل – پیشگو

گزارش: سید راشد «کاشفی»

سیما ثمر ریس کمیسیون  حقوق بشر افغانستان در یک کنفرانس خبری گفت : میزان تلفات در سال 1397  مجموع تلفات افراد ملکی به تعداد11212 نفر رسیده است، که از این میان،تعداد کشته شده گان 3032 و تعداد زخمی ها 8180 بوده است. 7709 تن ( 68 در صد) آن ها مرد، 933 تن آن ها (8.32 %) زن ، 2452 تن آن ها (21%) طفل بوده اند و سن و جنسیت118 نفر دیگر آنها نامشخص بوده اند.این ارقام بیانگر این است که آمار تلفات مردان بیشتر از زنان و اطفال است.پس از مردان، اطفال بیشترین تلفات را داشته و زنان در مرحله سوم قرار دارند.

مقایسه سال 1397: در مقایسه با سال 1396، آمار مجموع تلفات 19 در صد افزایش یافته است، امانسبت کشته شده ها در سال 1397 به سال 1396 در حدود 6 در صد کاهش و نسبت مجروحین در سال 1397 نسبت به سال 1396 خورشیدی 32.5 در صد افزایش یافته است. تلفات ملکی زنان در سال 1397 خورشیدی نسبت به سال 1396 خورشیدی 16 در صد افزایش یافته است در سال 1397  خورشیدی مجموعأ933 زن کشته و زخمی (258 کشته و 675 زخمی ) شده اند در حالیکه در سال 1396 خورشیدی 803 زن کشته و زخمی گردیده بود.

متاسفانه تلفات ملکی اطفال در سال 1397 نیز با اندکی ( 8.9در صد) کاهش ادامه داشت، درسال 1397 هجری خورشیدی 2452  تن کشته و زخمی گردیده بود، در حالیکه در سال 1396 هجری خورشید این رقم به 2692 تن کشته و زخمی به نظر می رسید.

در بخش جغرافیایی، میزان تلفات افراد ملکی در مناطق مختلف جغرافیایی افغانستان متفاوت بوده است.

در سال 1397، مثل سالهای گذشته بیشترین تلفات افراد ملکی در زون جنوب غرب ( قندهار،زابل،ارزگان ،هلمند) رُخ داده است و با کشته و زخمی شدن 3841 تن از افراد ملکی در صدر جدول قرار داشته و خونین ترین زون برای ملکی شمرده میشود و در زون متذکرهٔ تلفات افراد ملکی نسبت به سال 1397 درحدود 20 در صد افزایش یافته است.

بعد از زون جنوب غرب، زونهای شرق و زون مرکز شاهد تلفات افراد ملکی در سال 1397 بوده است، در زون شرق 2468 تن از فراد ملکی کشته و زخمی شده اند.

About Peshgo News

Check Also

افغانستان کشتارگاه نظامیان پیشین با حمایت ملیون دالری امریکا

صدها نظامی دولت پیشین در دو سال گذشته از سوی ترورستان طالبان دستگیر، شکنجه و …