Home / اجتماعی / بازداشت یک سر دسته دزدان در شهر کابل

بازداشت یک سر دسته دزدان در شهر کابل

کابل – پیشگو

بازداشت یک سردسته گروه چهار نفری رهزنان از مربوطات ناحیه یازدهم شهر کابل

پولیس کابل از بازداشت یک سردسته دزدان در شهر کابل خبر داده میگوید: سر دسته یک گروه چهار نفری دزدان و رهزنان که در ناحیه یازدهم و پانزدهم شهر کابل دست به سرقت و چپاولگری میزدند، امروز توسط پولیس حوزه یازدهم امنیتی شهر کابل شناسایی و بازداشت گردید.

به گفته پولیس کابل، این فرد، هر روز پس از شام ها با همدستانش، در ساحه هدیره پنجصد فامیلی پول نقد، مبایل و دستکول باشنده گان آن منطقه را چپاول میکردند.
تلاش پولیس به هدف بازداشت سه تن دیگر این رهزنان جریان دارد.

About Peshgo News

Check Also

بازداشت دست گم ۱۰ خبرنگار در جریان اعتراضات در ایران

بازداشت و احضار دستکم ۱۰ خبرنگار طی سه روز اخیر در ایران خبرگزاری پیشگو امروز …