پنج‌شنبه , ژوئن 1 2023
enfa
Breaking News
Home / افغانستان / نبود میدان هوایی یگانه دلیل عدم سرمایه گذاری تاجران در غزنی

نبود میدان هوایی یگانه دلیل عدم سرمایه گذاری تاجران در غزنی

کابل – پیشگو

گزارش« امیری »

نبود میدان هوایی درولایت غزنی به یک چالش تجارتی مبدل شده وتجاران را وا داشته است تا درین ولایت سرمایه گذاری نکنند.

مسوول اتاق تجارت وصنایع ولایت غزنی به پیشگو میگوید “غزنی از جمله ولایت های تجارتی میباشد که این ولایت ازهم سرحد بودن، با ولایت های نا امن، ازجمله ولایت میدان وردک، پکتیکا،پکتیا وزابل متضرر بوده وناامنی درگذرگاه این ولایات برای رفت وآمد تاجران وانتقال اموال تجارتی سد راه تجارت در این ولایت میباشد”

به گفته تاجران دراین ولایت “انتقال اموال تجاری از طریق زمین به مرکز کشور، بارها تهدید جانی ومالی ودربرخی موارد حتی جان تاجران را درین گذرگاه ها گرفته است وبخاطر رفع این مشکلات تجارتی ولایت غزنی نیازمند میدان هوای برای تجارت میباشد”
از سوی هم عبدالمتین قلندری رییس اتاق تجارت وصنایع غزنی” از فساد احتمالی در امر تطبیق پروژه های زیر بنایی ولایت غزنی سخن میزند ومیگوید که توقف کار میدان هوای ولایت غزنی به دلیل اخاذی های غیرقانونی وعدم امنیت نیمه کاره باقی مانده است”

فساد گسترده مالی در برخی پروژه ها در ولایت غزنی سبب نیمه کاره باقی ماندن اکثر پروژه های بنیادی درولایت غزنی میباشد.
نبود برق و اخاذی های غیر قانونی از تجاران درین ولایت از مشکلات دیگریست که تجاران را درولایت غزنی به سرمایه گذاری دلگرم نمیکند.
برخی تاجران در غزنی ناامنی را دراین ولایت را بیکاری عنوان کرده ودلیل بیکاری را عدم سرمایه گذاری تاجران به این ولایت میگوید.
با این همه مسوول اتاق تجارت وصنایع ولایت غزنی از شریک ساختن مشکلات تجاران ونبود میدان هوایی با مقامات محلی ولایت غزنی ومقامات مرکز کشور سخن میزند ومیگوید که بارها از مشکلات موجود درولایت غزنی به این ارگانها اطلاع رسانی کرده است ،اما هیچگونه اقدام برای رفع چالشهای موجود در این عرصه صورت نگرفته است.
ولایت غزنی از جمله ولایت های درکشور است که میتوان برای تجارت برگزید، اما گذر ازمسیر شاهرای نمبر یک ورسیدن به پایتخت کشور دشواری های زیادی را به همراه دارد.
نبود امنیت در مسیر راه ، یکی از عوامل است که تاجران به این دلیل دل گرم نمی توانند اموال تجارتی شان را از طریق زمین به مرکزکشور منتقل کنند.

با این حال دیده شود که ساخت میدان هوایی درولایت غزنی از کارویژه های حکومت وحدت ملی خواهد بود یانه؟
سوالی است که گذر زمان به آن پاسخ خواهد داد.

About Peshgo News

Check Also

حمید خراسانی، میگن که اکمل امیر کشته شده ولی ما جسدش را ندیدیم

حمید خراسانی فرمانده قطعه بدری گروه ترورستی طالبان که قبلا شهادت اکمل امیر را به …