جمعه , سپتامبر 22 2023
enfa
Breaking News
Home / اجتماعی / راه پیمایی دانش آموزان در مقابل ریاست معارف غزنی

راه پیمایی دانش آموزان در مقابل ریاست معارف غزنی

کابل – پیشگو

گزارش « امیری »

تعدادی از دانش آموزان  مکتب شهرک البیرونی  مربوط مرکز، غزنی دست به راه پیمایی زدند، خواست آنان حق آموزش برای دختران در شهرک البیرونی است، به تازگی ریاست معارف غزنی یک باب مکتب را در این شهرک از اناثیه به مکتب ذکور تبدیل کرده است .

تظاهرات کنندگان رییس معارف غزنی را به دامن زدن مشکلات قومی متهم می کنند، و می گویند که در صورت اختصاص مکتب به ذکور، دختران از یک قوم خاص از تحصیل بدور خواهند ماند .

با تماس های مکرر موفق به گرفتن نظریات وزارت معارف نشدیم

About Peshgo News

Check Also

افغانستان کشتارگاه نظامیان پیشین با حمایت ملیون دالری امریکا

صدها نظامی دولت پیشین در دو سال گذشته از سوی ترورستان طالبان دستگیر، شکنجه و …