Home / اجتماعی / راه پیمایی دانش آموزان در مقابل ریاست معارف غزنی

راه پیمایی دانش آموزان در مقابل ریاست معارف غزنی

کابل – پیشگو

گزارش « امیری »

تعدادی از دانش آموزان  مکتب شهرک البیرونی  مربوط مرکز، غزنی دست به راه پیمایی زدند، خواست آنان حق آموزش برای دختران در شهرک البیرونی است، به تازگی ریاست معارف غزنی یک باب مکتب را در این شهرک از اناثیه به مکتب ذکور تبدیل کرده است .

تظاهرات کنندگان رییس معارف غزنی را به دامن زدن مشکلات قومی متهم می کنند، و می گویند که در صورت اختصاص مکتب به ذکور، دختران از یک قوم خاص از تحصیل بدور خواهند ماند .

با تماس های مکرر موفق به گرفتن نظریات وزارت معارف نشدیم

About Peshgo News

Check Also

زمین لرزه در افغانستان ۱۵۳۰ کشته و زخمی برجا گذاشته است!

بنابر گزارشات رسیده از ولایت های خوست و پکتیا تا کنون ۱۵۳۰ تن در نتیجه …