Home / افغانستان / تلفات جنگجویان طالب در حمله بر کاروان جنرال دوستم

تلفات جنگجویان طالب در حمله بر کاروان جنرال دوستم

کابل – پیشگو

حمله بر كاروان‌ جنرال دوستم در شاهراه جوزجان و بلخ  در حال صورت گرفت که وی میخواست از مزار شریق به شهر شبرغان برود اما در منطقه شر شر که در شاهراه بلخ  جوزجان موقعیت دارد گروهی از طالبان بر کاروانش حمله نموده که در نتیجه یک تن از محافظین جنرال دوستم شهید و دو تن دیگر شان زخم برداشتند

گفته میشود که در نتیجه دفاع نیروهای امنیتی از کاروان جنرال دوستم تلفات زیادی بر جنگجویان طالب نیز وارد گردیده است که از جمله یک تن از فرماندهان طالبان که مسولیت حمله بر کاروان جنرال دوستم را بدوش داشت بازداشت گردیده و تعداد زیادی از جنگجویان دیگر شان کشته و زخمی شده اند که از این میان اجساد زیادی جنگجویان  همراه با تجهیزات بدست نیروهای امنیتی افتاده است

About Peshgo News

Check Also

تمنا جهش خبرنگار بین المللی افغان در اروپا شد

تمنا جهش که دو سال قبل از سقوط حکومت افغانستان بدست گروه طالبان، به هدف …