Home / افغانستان / در نتیجه حملات راکتی امروز بر شهر کابل ۳ تن شهید و ۳۲ تن دیگر زخم برداشتند

در نتیجه حملات راکتی امروز بر شهر کابل ۳ تن شهید و ۳۲ تن دیگر زخم برداشتند

کابل ـ  پیشگو

وزارت امور داخله آمار شهدای امروز شهر کابل را ۳ تن و تعدادی زخمیان را به ۳۲ تن اعلام داشتند که در میان زخمیان امروز داکتر محمد لطیف  پدرام کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری پیشرو عبدالجبار تقوا والی پیشین کابل حمید رضایی آمر حوزه ۱۸ شهر کابل و به تعداد ۸ تن از محافظین محمد حنیف اتمر یکی دیگری ازکاندیدای ریاست جمهوری نیز زخم برداشته اند.

زنی  که به نسبت پرتاب هاوان از سوی داعشیان سه تن از اعضای فامیلش را از دست داده است بعد از دریافت اطلاع به سوی منزلش در حال گریه میشتابد

انتقال یک زن زخمی توسط تیم نجات وزارت صحت و مردم ملکی به درمانگاه

وابستگان یکی از شهدای امروز در حال انتقال جسد پدری که همراه با پسر بزرگ خانواده شهید و سه تن دیگر به شمول اطفال زخم برداشته اند

خبرنگاران در حال عکس برداری در نزدیک مصلی شهید مزاری جایکه چندین راکت اصابت نموده است

مردم بعد از بازدید از منزلی که در آن بر اثر اصابت یک فیر هاوان دو تن شهید و سه تن دیگر زخمی شده اند بیرون میشوند

About Peshgo News

Check Also

تمنا جهش خبرنگار بین المللی افغان در اروپا شد

تمنا جهش که دو سال قبل از سقوط حکومت افغانستان بدست گروه طالبان، به هدف …