Home / اجتماعی / تجاوز جنسی یک مهاجر بر دو دختر زیر سن در کشور فنلند

تجاوز جنسی یک مهاجر بر دو دختر زیر سن در کشور فنلند

کابل ـ پیشگو

 دو دختر 16 و 18 ساله در رخصتی های هفته گذشته در آپارتمان خود در شهر”اوولو” کشور فنلند از سوی پناهندگان خارجی مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند.
پولیس فنلاند شخص مظنون را بازداشت کرده و گفته است که  او یک جوان خارجی است که “اجازه اقامت در فنلند را دریافت نموده و مدت چندین سال می شود که آنجا زندگی می کند.

قابل ذکر است که در گذشته 9 مورد مشابه این قضیه در این شهر ثبت شده است که مظنونان این رویداد ها همه مهاجر بوده اند، برخی از آآن مهاجرین دارای تابعیت فنلند هستند، در حالی که بیشترین شان در وضعیت پناهنده قرار دارند.
همه این مظنونان از آفریقای شمالی و یا هم از کشور های خاور میانه هستند که جهت درخواست پناهندگی به فنلند آمده اند.

About Peshgo News

Check Also

دختران معترض با دوختن بیرق سه رنگ ملی دست به اعتراض خانه گی‌زدند

دختران معترض پس از آزادی شان از بند طالبان برای اولین بار با یکجا نمودن …