Home / اجتماعی / تظاهرات هواداران کاندیدا ی معترض کابل به خشونت کشیده شد

تظاهرات هواداران کاندیدا ی معترض کابل به خشونت کشیده شد

تظاهرات مردمی که از سوی کاندیدای معترض کابل از صبح امروز در چهار‌راهی پشتونستان وات براه انداخته شده بود با دخالت جدی پولیس کابل به خشونت کشیده شد

تعدادی نزدیک به ۸۰ تن از کاندیدا معترض صبح امروز در یک اعتراضی تحت نام قهر ملت در چهار راهی پشتونستان وات جمع شده و خواهان ابطال آرای انتخابات پارلمانی از حوزه کابل شدند

این کاندیدا مدعی هستند که انتخابات پارلمانی کابل پر از تقلب بوده و کمیسیون مستقل انتخابات در جریان شمارش آرای این کاندیدا دستبرد زده و آرای آنان را به نفع دیگر کاندیدا شمارش نموده است

حوالی ساعت دو‌بجه قبل  از طهرامروز، پولیس با استفاده از موتر های اطفایه این معترضین را از چند قدمی دیوار ارگ ریاست جمهوری متفرق ساخته که در جریان این خشم پولیس چندین تن از هواداران این کاندیدا زخم‌بر استند

تاکنون کمیسیون های مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکیایات انتخاباتی در مورد خواست های این معترضین چیزی نگفته است

About Peshgo News

Check Also

تمنا جهش خبرنگار بین المللی افغان در اروپا شد

تمنا جهش که دو سال قبل از سقوط حکومت افغانستان بدست گروه طالبان، به هدف …